ΚΑΜΙΝΑΔΑ

H Έναυση Αερίου αναλαμβάνει την εγκατάσταση μεταλλικών καμινάδων Inox θέρμανσης για νέα κτήρια ή αντικατάσταση σε παλαιά με προβλήματα υγροποιήσεων. Οι καμινάδες είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης θέρμανσης διότι επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό βαθμό απόδοσης τις εγκατάστασης και κατ’ επέκταση και τη κατανάλωση καυσίμου. Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη των καμινάδων ανάλογα τα χαρακτηριστικά τις κάθε εγκατάστασης για τη βέλτιστη απόδοση. Οι καμινάδες που χρησιμοποιούνται είναι υψηλών προδιαγραφών και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που απαιτούνται βάση των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών διατάξεων.

Καμινάδες Inox Διπλού τοιχώματος

Οι καμινάδες που χρησιμοποιούμε είναι μονωμένες διπλού τοιχώματος, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο και αντιμαγνητικό χάλυβα με μόνωση υψηλής πυκνότητας και χαμηλού συντελεστή θερμοδιαπερατότητας, αντοχή της οφείλεται στη χρήση κεραμικών ινών μεγάλου μήκους, μερικά από τα χαρακτηριστικά της είναι:

  • Ανθεκτική σε υψηλές τάσεις
  • Δεν συρρικνώνεται
  • Ελαστικότητα στην θερμότητα
  • Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα
  • Ανθεκτικότητα στις θερμικές μεταβολές
  • Τέλεια ηχοαπορροφηκότητα
  • Μεγάλη αντανάκλαση στην θερμότητα

Οι καμινάδες που χρησιμοποιούμε είναι σχεδιασμένες για συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 400ο C και βρίσκει εφαρμογή σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα (πετρελαίου και αερίου),τζάκια, μονάδες παραγωγής diesel και συστήματα κλιματισμού – εξαερισμού. Οι καμινάδες διακρίνονται για το τέλειο κυκλικό σχήμα, την ανθεκτικότητα στην διάβρωση και υδατοστεγανότητα των εξαρτημάτων της, την μικρή εσωτερική τριβή και μικρή θερμική αδράνεια του εσωτερικού τοιχώματος και την υψηλών προδιαγραφών θερμομόνωση. Η καπνοδόχος είναι κλειστού τύπου με ειδικό δαχτυλίδι σύσφιξης για την εξασφάλιση στεγανότητας.