ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η Έναυση Αερίου κατασκευάζει εγκαταστάσεις ύδρευσης για νέα ή υφιστάμενα κτήρια σε νέες οικοδομές, σε βιομηχανίες, πάσης φύσεως υδραυλικές εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, όπως επίσης και προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων φιλτραρίσματος νερού οι οποίες έχουν σαν γνώμονα:

  • την άνεση, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των ατόμων τα οποία θα διαμένουν εντός του κτιρίου.
  • την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία.
  • την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι υψηλής ποιότητας των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών οίκων, διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τη μέγιστη ασφάλεια, υγιεινή και διάρκεια ζωής.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Οι εταιρία μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένα συστήματα αποχέτευσης με τα πλέον κατάλληλα και πιστοποιημένα υλικά και τα εκτελεί με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία τους. Η αποχέτευση λυμάτων είναι ένα δίκτυο σωληνώσεων που οδηγούν τα λύματα προς την κεντρική αποχέτευση, τον βιολογικό καθαρισμό ή τον βόθρο, μέσω φρεατίων και μηχανοσιφώνων. Στο αποχετευτικό σύστημα χρησιμοποιούμε μεγάλη γκάμα σωληνώσεων ανά περίπτωση.

Σωλήνα πολυπροπυλενίου PP

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πολυπροπυλενίου παράγονται σε πρότυπες διαστάσεις και συνδέονται μεταξύ τους με ελαστικούς δακτυλίους, το εσωτερικό των σωλήνων είναι λείο και έτσι δεν θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία των εγκαταστάσεων, χαρακτηριστικό τους είναι ότι απορροφούν συστολές διαστολές και κραδασμούς κτιρίων. Η εφαρμογή τους είναι για αστική και βιομηχανική χρήση και όχι μόνο. Το σύστημα αυτό αντέχει και σε υψηλές θερμοκρασίες έως 95οC. Είναι συμβατές με πολλές χημικές ουσίες που βρίσκονται στα λύματα. Μια μεγάλη καινοτομία είναι το ηχομονωτικό σύστημα αποχέτευσης PP. Το σύστημα αυτό μας απελάσει από των ενοχλητικό θόρυβο που προκαλεί η ροή του νερού εντός των αποχετεύσεων. Επίσης βρίσκει εφαρμογή και σε συστήματα κεντρικού καθαρισμού (σκούπας).

Σωληνώσεις από pvc

Χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης οικιακών λυμάτων και εγκαταστάσεις εξαερισμού. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα για pvc. Αντέχουν την θερμική επεξεργασία.

Σωλήνες αποστράγγισης

Οι σωλήνες αποστράγγισης χρησιμοποιούνται για την συλλογή των υπόγειων υδάτων, είναι απαραίτητες σε εδάφη που τα υπόγεια νερά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο κτιριακό και γεωργικό τομέα, Βρίσκουν εφαρμογή σε κατοικίες, βιομηχανικούς χώρους, οδοποιία και γεωργικό τομέα. Είναι σωλήνες διάτρητες σε όλο το μήκος τους για να επιτρέπει το υπόγειο νερό να εισέλθει σε αυτές και να το αποστραγγίσουμε.