ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ
1500,00€

Η προσφορά περιλαμβάνει:

√ Εσωτερική εγκατάσταση Φυσικού αερίου από χαλυβδοσωλήνα εως 1 ¼’’σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, από τον μετρητή ως τον καυστήρα αερίου*. Κατά μήκος του δικτύου θα τοποθετηθούν 3 σφαιρικοί κρουνοί αερίου (πριν το μετρητή, πριν το λεβητοστάσιο και πριν τη σύνδεση του καυστήρα)
*Η προσφορά ισχύει για σωληνώσεις έως 10μ (επιπλέον 10,00€ / m)

√ Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα αερίου FBR έως 30.000kcal με 20 χρόνια εγγύηση

√ Σύνδεση του καυστήρα αερίου με τον λέβητα όπου θα τοποθετηθεί φίλτρο αερίου και αντικραδασμικός σύνδεσμος, καθαρισμός θαλάμου καύσης λέβητα, γέμισμα κυκλώματος θέρμανσης, έλεγχος διαρροών και πίεσης δικτύου, τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας*

√ Μηχανολογική μελέτη η οποία περιλαμβάνει: Μελέτη μηχανικού, τεχνική έκθεση εγκατάστασης, σχέδιο εγκατάστασης, φάκελος μελέτης ΕΠΑ

√ Έναυση, ρύθμιση και έκδοση φύλλου ελέγχου καύσης

Η προσφορά δεν ισχύει για υπόγεια τμήματα σωληνώσεων

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ –ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

*Στην παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, τέλη σύνδεσης & εγγύηση μετρητή