ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BUDERUS GB012 25KW ΑΠΟ 1600€

 

Η προσφορά περιλαμβάνει:

√ Εσωτερική εγκατάσταση Φυσικού αερίου από χαλυβδοσωλήνα σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, από τον μετρητή ως την ατομική μονάδα αερίου*
*Η προσφορά ισχύει για σωληνώσεις έως 10μ (επιπλέον 10,00€ / m)

√ Προμήθεια και εγκατάσταση ατομικής μονάδας αερίου συμπύκνωσης Buderus GB012 συμπεριλαμβανομένου καμινάδας και ηλεκτρονικού θερμοστάτη χώρου

√ Αποκοπή από την κεντρική θέρμανση και σύνδεση σωληνώσεων (χαλκού) από το κολλεκτέρ του διαμερίσματος στην ατομική μονάδα αερίου*
Η προσφορά ισχύει για δίκτυο σωληνώσεων έως 10μ (επιπλέον 10,00€ / m)

√ Μηχανολογική μελέτη η οποία περιλαμβάνει: Μελέτη μηχανικού, τεχνική έκθεση εγκατάστασης, σχέδιο εγκατάστασης, φάκελος μελέτης ΕΠΑ

√ Έναυση, ρύθμιση και έκδοση φύλλου ελέγχου καύσης

Σε περίπτωση εγκατάστασης δισωλήνιου δικτύου με χαλκό για παλαιά διαμερίσματα που θέλουν να αυτονομηθούν η χρέωση είναι 150,00 / θερμαντικό σώμα* και μέγιστη απόσταση μεταξύ αυτών 3m

*Τα θερμαντικά σώματα δεν περιλαμβάνονται

Η προσφορά δεν ισχύει για υπόγεια τμήματα σωληνώσεων

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ –ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

*Στην παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, τέλη σύνδεσης & εγγύηση μετρητή